DEBA Sp. z o.o.
ul. Po³czyńska 71 A
75-811 Koszalin
Sekretariat: Tel./ Fax +48 / 94 / 34 11 440Przedstawiciel handlowy:
Pan Piotr Komarowski

DEBA Sp. z o.o.
ul. Po³czyńska 71 A
75-811 Koszalin
Tel./ Fax +48 / 94 / 34 11 440
Mobil +48/ 608 089 056
E-Mail: p.komarowski@deba.pl